Chceš od nás pripomenúťkoniec platnosti PZP?

Áno Zatvoriť Poistná myška
Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám:

  +421 905 742 011

Napíšte nám:

Kontaktný formulár

Zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies v záujme poskytovania lepších služieb.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Wüstenrot poisťovňa, a.s

 • Poistné krytie až 33 rizík v poistení nehnuteľnosti a 32 rizík v poistení domácnosti
 • Možnosť výberu z troch balíkov podľa Vašej potreby a možností
 • Predĺženie záruky na elektrospotrebiče až do 5 rokov
 • Poistenie pre prípad zneužitie mobilného telefónu, krádeže kľúčov od motorového vozidla aj bezpečnostnej schránky


Poistenie online

Výhody poistenia

 • zľava až 40 % pri dojednaní (zľava za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia, za aktívne zmluvy vo Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni)
 • zľavu až 30 % na poistenie rodinného domu vo výstavbe alebo chaty vo výstavbe,
 • bez dokladovania fotodokumentácie,
 • poistenie zodpovednosti za prípadné škody s poistnou sumou od 50 000 € do 150 000 €
 • predĺžená záruka na spotrebiče až do 5 rokov veku spotrebiča zdarma pre všetkých klientov (neplatí pre rodinný dom vo výstavbe a chatu vo výstavbe).
 • asistenčné služby zdarma do limitu 275 eur pre prípad technickej asistencie,

Podmienky

Poistíte si:

 • rodinný dom, byt ,chatu,
 • trvalo obývané aj trvalo neobývané nehnuteľnosti,
 • rodinný dom vo výstavbe alebo chatu vo výstavbe,
 • garáž – aj takú, ktorá sa nachádza na inom mieste poistenia, ako poisťovaná nehnuteľnosť,
 • špeciálne stavebné súčasti nehnuteľnosti (napr. vonkajšie klimatizačné jednotky, fotovoltaické panely, kamerové systémy atď.),
 • príslušenstvo bytu umiestnené aj mimo bytu (pivnica, komora…),
 • vonkajšie stavebné súčasti (alebo: hnuteľné veci umiestnené mimo ohradeného priestoru),
 • vedľajšie stavby – dielne, kôlne, bazény, altánky, chodníky, ploty, oporné a ohradové múry.
 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti ako aj zodpovednosť za škodu príslušníkov domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu „Hodnota domova“

Vyberte si z troch balíkov samostatne pre nehnuteľnosť a samostatne pre domácnosť:


POISTENIE HODNOTA DOMOVA - NEHNUTEĽNOSŤ
Basic Štandard (zahŕňa Basic) Exclusive (zahŕňa Štandard)

Požiar

Priamy úder blesku

Výbuch

Povodeň

Víchrica

Náraz vozidla (známy škodca)

Záplava

Zemetrasenie

Pád stromov a iných predmetov

Pád lietadla

Tiaž snehu a námrazy

Náraz vozidla (neznámy škodca)

Zosuv pôdy

Krupobitie

Zrútenie skál alebo zemín

Nadzvuková vlna

Atmosférické zrážky

Zosuv lavín

Krádež

Lúpežné prepadnutie

Vnútorný vandalizmus

Voda z vodovodných zariadení

Výbuch sopky

Nepriamy úder blesku, vrátane prepätia

Vonkajší vandalizmus

Spätné prúdenie vody z kanalizácie

Zadymenie

Sprejerstvo

Lom skla

Mráz na meračoch

Voľne žijúce živočíchy

Spodná voda

Búrlivý vietor

Krádež stavebných súčastí z vonkajšej

časti budovy

Extra bonus

Asistenčné služby

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva

nehnuteľnosti

Poistenie náhrobného pomníka

na živel a vandalizmus

Poistenie špeciálnych stavebných

súčastí (napr. solárne panely)

Pripoistenia (zľavy za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia)

Pripoistenie právnej ochrany

Pripoistenie straty nájomného

Cyber risk

Rodinné cestovné poistenie

Rozšírené poistné krytie VIP garancia

POISTENIE HODNOTA DOMOVA - DOMACNOSŤ
Basic Štandard (zahŕňa Basic) Exclusive (zahŕňa Štandard)

Požiar (dym)

Priamy úder blesku

Výbuch

Víchrica

Zemetrasenie

Povodeň

Záplava

Pád stromov, stožiarov a iných predmetov

Pád lietadla

Náraz vozidla (známy škodca)

Náraz vozidla (neznámy škodca)

Tiaž snehu a námrazy

Krupobitie

Zrútenie skál alebo zemín

Zosuv pôdy

Zosuv lavín

Atmosférické zrážky

Krádež

Vlámanie

Lúpežné prepadnutie

Vnútorný vandalizmus

Krádež kočíkov a invalidných

vozíkov

Voda z vodovodných zariadení

Výbuch sopky

Nadzvuková vlna

Zadymenie

Neprimy úder blesku,

vrátane prepätia

Vonkajší vandalizmus

Sprejerstvo

Lom skla

Spodná voda

Búrlivý vietor

Spätné prúdenie vody

z kanalizácie

Rozbitie alebo 

prasknutie skla varnej

dosky

Krádež stavebných

súčastí z vonkajšej

časti budovy

Extra bonus

Asistenčné služby

Zodpovednosť za škodu príslušníkov domácnosti

nehnuteľnosti

Poistenie náhrobného pomníka

na živel a vandalizmus

Poistenie špeciálnych

stavebných

súčastí (napr. solárne

panely)

Pripoistenia (zľavy za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia)

Pripoistenie právnej ochrany

Rozšírené poistné krytie VIP garancia

Cyber risk

Rodinné cestovné poistenie

Pripoistenie spoluúčasti