Poisťovne majú rôzne stratégie určovania cien PZP, pričom cenu PZP vyhodnocujú podľa mnohých kritérií. Niektoré poisťovne pre výpočet PZP zohľadňujú objem valcov, výkon motora a iné zaujíma hlavne segmentácia klienta. To znamená, že má rozdielnu cenu poistenia klient z mesta, ako iný klient z menšej obce. Do úvahy sa môžu brať aj údaje ako vek majiteľa vozidla, počet iných poistení v danej poisťovni, počet bezškodových mesiacov, alebo preukaz ZŤP. Čím lepšiu segmentáciu klienta poistovňa vykonáva, tým lepšie vie určiť cenu poistného. Niektoré stratégie poisťovní pri cene PZP môžu mať aj stratégiu získania zákazníka a možnosti mu predať inú poistnú zmluvu, poprípade umožniť zľavu na platenom poistnom.

V každom prípade treba ceny porovnať predtým ako urobíte rozhodnutie. Online porovnanie priamo klientom je voľne dostupné na stránke nezáväznou a nestrannou ponukou. Na to, aby som si zistil cenu, už nie je potrebné stretnutie so sprostredkovateľom alebo cestovanie po pobočkách a pracne zisťovať cenu. Navyše Vás už takto nikto nebude presviedčať o kúpe iného produktu. Pre tieto výhody online poisťovania sme vyvinuli naše prehľadné poisťovacie služby, ktoré teraz môžete využívať na našich stránkach.