Dňom 23.2.2018 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá implementuje do slovenskej legislatívy smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive/IDD).

IPID “štandarizovaný informačný dokument o poistnom produkte” pomáha spotrebiteľom:

>> získať relevantné informácie o kupovanom produkte

>> ľahko porovnať ponuky jednotlivých produktov

>> a následne spraviť informované rozhodutia v neživotnom poistení

 

V tejto súvislosti Vám budú poskytnuté  Informačné dokumenty o poistných produktoch (ďalej len IPID) k neživotným  produktom:

Informácie o poistnom produkte, s ktorými musí byť klient oboznámený v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy. Odovzdanie IPIDov klientovi pred uzatvorením poistnej zmluvy  je povinné ako i  prehlásenie o jeho prevzatí.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú však kompletné a na viacerých miestach boli zjednodušené, preto nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie.