Určite ste Vy alebo Vaši známy zažili, že Vám volal alebo klopal na dvere poistný agent, presviedčajúc Vás o výhodnosti poistenia, ktoré sám predáva. Tvrdil, že ním ponúkaná poistka je pre Vás tá najlepšia (a to hlavne taká, ktorá mu priniesla najväčšiu províziu). Verme, že tieto časy sú už na ústupe, hoci aj takýto predaj v danom čase určite pomohol zákazníkom pokryť ich potreby. Na rozdiel od osobného predaja, kde sa poistenie doslova predáva, pri online poistení sa skôr poistenie kupuje. Majúc na mysli, že kúpa poistenia online má veľa výhod, nie je spojená s tradičným poradenstvom alebo sprostredkovaním a zákazník už má konkrétnu potrebu kúpy. Zákazník si tak poistenie vyberie sám. S veľkým prenikaním internetu do domácností, nových technologických možností, zákazníkov používajúcich online platformy a kupovaním rozličného tovaru online, sú zákazníci e-komercie na silnom vzostupe. Tu sú naše dôvody prečo veríme, že táto forma online distribúcie bude rásť aj v poistení. 

Nižšie ceny poistenia:

Počas nákupov prvá vec, ktorú má klient na mysli je cena, tu to platí aj pri PZP poistení. Hlavne ak sa jedná o produkty povinné zo zákona, ktoré sú jednoduché na pochopenie a porovnanie napr. PZP. Online zakúpené poistenie sa stáva nákladovo lacnejším pre poisťovne, čo sa premieta, alebo sa premietne do cien v budúcnosti. Šetria sa tu  tým osobné a iné operačné náklady, ktoré sa môžu premietnuť zákazníkom v cene. Do porovnania sa zapájajú poisťovne, ktoré sa správajú efektívne a v súlade s ich otvorenou stratégiou.

Posilňovanie a osmeľovanie zákazníka :

Poisťovne poskytujú a budú poskytovať všetky informácie ohľadom produktu, jeho čŕt a pripoistení. Preto tí zákazníci, ktorí chcú kúpiť poistenie online majú otvorený prístup k informáciám, aby urobili informované rozhodnutie. Klienti už nebudú musieť závisieť na agentovi alebo inej osobe, ktorej záujem je ovplyvnený možným finančný ziskom, teda províziou. Údaje o cenách, ku ktorým mal predtým prístup

len poistný agent, si dnes môže zistiť a porovnať klient online a anonymne. Povinné auto poistenie tak môžete získať pohodlne z obývačky sám.

Lepšia kontrola reputácie poisťovne:

S nárastom vplyvu sociálnych sietí, médií a internetových fór zákazníkov zdieľajúcich svoje skúsenosti, každý nový nákup, ktorí zákazníci urobia sa stane pomerne ľahkým predmetom preverenia reputácie poisťovne, pre ktorú sa chce zákazník rozhodnúť. Spokojnosť zákazníkov sa bude týkať hlavne spokojnosti pri poistnom plnení. Ešte pred kúpou produktu si budete môcť na webe zdieľať skúsenosti, ktoré mali

predchádzajúci zákazníci. S pribúdajúcim časom takéto fóra budú narastať a poisťovniam s nespokojnými klientami nepomôže ani najlacnejšia ponúkaná cena PZP na trhu.

Celková transparentnosť produktov:

Legislatívne požiadavky ako informačný dokument o poistnom produkte (IPID), dokument s kľúčovými informáciami (KID/PRIIPs), umožňujú lepšie pochopenie a porovnanie produktu novým zákazníkom, počnúc produktovými znakmi, rozsahom krytia, výlukami pri plnení. Na narastajúcej transparentnosti produktov už môže klient urobiť lepšie rozhodnutie, pričom porovnávacie agregátory ponúkajú všetky informácie online a na jednom mieste.